Work to live, don’t live to work

Dijital Guru Yazılım Dersleri   •   Nisan, 2018

A

Android için java programlama dilini kullanarak 10 adımda barkod okuyucu yapacağız:

  1. Öncelikle kendimize bir Android projesi açıyoruz.

2- Otomatik olarak gelen Main Activity classımız için method, variable tanımlamalarını gerçekleştirmeden önce barkod okumamız için gerekli olan Zbar library’i aşağıdaki linkten indiriyoruz: http://zbar.sourceforge.net/index.html. İndirdikten sonra .jar dosyasını projemizin libs klasörünün altına kopyalıyoruz.

3- Öncelikle Main Activity classımıza gerekli kütüphaneleri import edip, tanımlamaları yapıyoruz.


4- On Create method’umuzun altına scanner’ın koordinat density’lerini, autofocus handler’ı, frame layout’ları ve scanText’i biçimlendiriyoruz.

5- Release Camera, dAutoFocusCallback, on Pause methodlarını onCreate(Bundle savedInstanceState)’den sonra tanımlıyoruz.

6- Scanner’ın tarama özelliklerini previewCb methodunun içinde tanımlıyoruz. Buradan okunacak barkod modeli, sym’si, boyut parametreleri gibi değerlerini düzenleyebiliriz.

  • Android Barcode Scanner

  • Zebra Technologies

  • Java Eclipse

7- Ana xml sayfamıza sadece frame ve tarama işlemini gösteren bir TextView tanımlıyoruz. Otomatik gelen RelativeLayout’u silerek LinearLayout oluşturuyoruz. İlerleyen süreçte istediğiniz takdirde tasarımda geliştirmeler yapabilirsiniz.

8- Şimdi projemizin src kısmına gelerek package’ımıza sağ tıklayıp CameraPreview adında yeni bir class açıyoruz. Yine aynı şekilde gerekli libraryleri import ediyoruz ve classımızı SurfaceView’e extend edip SurfaceHolder.Callback’e implement işlemini gerçekleştiriyoruz.

9- Projemizin api değerine bağlı olarak aşağıda bulunan focus modunu da kullanma şansımız var. surfaceCreated methodu ile try-catch kullanarak kameranın hata durumunda uygulamanın exception tepkisini düzenliyoruz.

10 -Son olarak surfaceDestroyed ve surfaceChanged methodları oluşturuyoruz. SurfaceChanged ile kameranın uygulama boyunca kullanacağı holder değerlerini, vertical ve horizontal olmak üzere çift taraflı kullanımı gibi özellikleri tanımlıyoruz.

AndroidManifest.xml dosyamıza gerekli izinleri tamamladıktan sonra projemizi run edebiliriz.

Uygulamamız hazır. Dijital Guru olarak iyi çalışmalar dileriz.

By | 2018-04-30T17:40:37+00:00 Nisan 10th, 2018|Yazılım Dersleri|